Russian-born pianist Yelena Eckemoff, for many years based in North Carolina, has gathered a solid band of musicians for this project, with the desert as a supporting theme. The classically-educated Eckemoff, who
has been writing and painting since childhood, has created the prose, poetry and music around her story. Several songs have been in Eckemoff’s chest of drawers until, in the bassist Arild Andersen, drummer Peter
Erskine and versatile blower Paul McCandless – the latter from Oregon – she found the right people for their execution.

It is music that carries a lot of art in its expression, its strength above all lies in what goes beyond the notes: it is the fine interaction between the four, not least Eckemoff and McCandless, that give the music its distinctive color and tone. The poet Eckemoff writes well, albeit multifaceted. I personally prefer to let the music tell you the story, free from words and images. But perhaps the superstructure is more important for the creative artist than for the listener.

Original Swedish:

Den ryskfödda pianisten Yelena Eckemoff, sedan många år baserad i North Carolina, har samlat en gedigen samling musiker för det här projektet, med öknen som bärande tema. Den klassiskt skolade Eckemoff, som sedan unga år också skriver och målar, har till sin berättelse skapat den huvudperson som prosa, dikt och musik kretsar kring. Flera sånger har legat i Eckemoffs byrålåda tills hon i basisten Arild Andersen, trummisen Peter Erskine och mångsidige blåsaren Paul McCandless, den senare känd från gruppen Oregon, fann rätt folk till sin expedition.

Det är musik som bär en hel del av konstmusik i uttrycket, men som framför allt har sin styrka i det som händer bortom det noterade, i det fina samspelet mellan de fyra, inte minst Eckemoff och McCandless, som ger
musiken sin egenartade färg och ton. Poeten Eckemoff skriver väl, om än mångordigt. Jag föredrar ändå att låta musiken berätta, fri från ord och bild. Kanske är överbyggnaden viktigare för den skapande konstnären än den är för lyssnaren.