This extensive production with fourteen tracks equally distributed over two CDs is about animals. Moscow-born multi-artist Yelena Eckemoff writes about them and composes music that should capture something of their character. It does, too, from time to time, but the use of animal mathematics has something of an intermediate stage task to it.
Musically it is quite dry, a bit stagnant, albeit beautifully done. Arild Andersen’s powerful bass lines, Jon Christensen’s light and delicate drum playing, Eckemoff’s confidently stepping left hand and more searching and poetically minded right hand, certainly it is elegant, but also quite boring. Percussionist Thomas Strønen completes the quartet. Most of all, I think that neither the brilliant drummer Jon Christensen nor the Rainbow studio’s legendary magician Jan Erik Kongshaug are among us anymore. This may be among the last Kongshaug recorded. Eckemoff’s own pictures are fine, in the text booklet. It deserves to be pointed out.

Original Swedish:

Den här omfångsrika produktionen med fjorton spår lika fördelade över två cd-skivor handlar om djur. Moskvafödda multikonstnären Yelena Eckemoff skriver om dem och komponerar musik som väl ska fånga något av deras karaktär. Det gör den också, emellanåt, men bruket av djurtematik har något av mellanstadieuppgift över sig.
Musikaliskt är det ganska torrt, lite stillastående, om än vackert utfört. Arild Andersens kraftfulla baslinjer, Jon Christensens lätta och delikata trumspel, Eckemoffs säkert klivande vänsterhand och mer sökande och poetiskt sinnade högerhand, visst är det elegant, men också ganska tråkigt. Slagverkaren Thomas Strønen gör kvartetten komplett. Mest tänker jag på att varken den briljante trummisen Jon Christensen eller Rainbow-studions legendariske trollkarl Jan Erik Kongshaug längre är bland oss. Det här kan säkert vara bland det sista Kongshaug spelade in. Eckemoffs egna bilder är fina, i texthäftet. Det förtjänar att påpekas.