Remarkable New York pianist Yelena Eckemoff prepares extensively to publish her respective poetic essays on individual compositions, as well as to design a talented painter’s cover. On each album, the artist surrounds herself with the world’s biggest stars jazz, whose list with each successive album is enhanced by new names. Behind her belt are albums recorded with musicians, among others, like Billy Hart, Tore Brunborg, Ben Street, Chris Potter, Adam Rogers and Drew Gress. On her new album, her premiere compositions are accompanied by the already familiar from previous albums by the pianist Arild Andersen (double bass) and Peter Erskine (drums,) and playing oboe, English horn, saxophone and clarinet is Paul McCandles, well known to jazz enthusiasts of Oregon lineup. Released in May, the album “Desert” brings 11 beautiful stylish tracks, recorded in Hollywood Conway Studios. 

It is an album full of ambient Arabic motifs intertwined in strictly jazz acoustic convention. A huge contribution to the final message of the album is played by various instruments (oboe, English horn, soprano sax, bass clarinet) by Paul McCandless. It is him who is full of Far Eastern climates with uneven and contrasting parts adorning each of the compositions. A wide range of instruments allows McCandless to create very diverse, though embedded in the Arabic convention, melodic motifs. The huge possibilities and rich instrumentation of McCandless make the artist seem to dominate the quartet in many pieces.

In “Desert” we also get to know the less humble nature of Yelena Eckemoff, leading us with her music into regions of more advanced improvisation, rubbing against solutions of proper free jazz (opening the album: “Bedouins”, “Mirages”).

The double bass player Arild Andersen of ECM label, is perfectly capable of creating an intimate mood (like in “Garden of Eden”), “pouring oil into the fire”, and serving us with thrilling, dynamic lines (well done playing unison in “Oasis”).

For many years collaborating with Yelena Eckemoff, drummer Peter Erskine (another musician of the Weather Report formation, recently heard on the phenomenal album: “How Long Is Now?”, 2016 – Iiro Rantala and Lars Danielsson), is a perfectionist and a real magician of drums and various ” percussive disturbance “, each time being able to enrich the songs with rhythm and various stylish ornaments, with his precise and at the same time stylish game.

“Desert” is a beautiful conceptual album that takes us to the heated desert sands, which we traverse in the jazz caravan of great artists. The cortege follows the path set by the unique, one of its kind, artist, and the music heard is illustrated by beautiful essays included in the album booklet.

Eckemoff does not slow down the pace, because this year the album will be released in a stellar sextet (Eckemoff / Alessi / Monder / Howes / Gress / Baron), and for 2019 an album of a pianist recorded in duo with Manu Katche is planned. How does she do it?

Original Polish:

Niezwykła nowojorska pianistka Yelena Eckemoff swą każdą kolejną przygotowuje kompleksowo, publikując jednocześnie poetyckie eseje dotyczące poszczególnych kompozycji, a także jako utalentowana malarka projektując jej okładkę. Na każdym albumie artystka otacza się największymi znakomitościami światowego jazzu, których lista z każdym kolejnym albumem powiększa się o nowe nazwiska. Mając za sobą płyty nagrane z takimi muzykami jak m.in. Billy Hart, Tore Brunborg, Ben Street, Chris Potter, Adam Rogers czy Drew Gres, na nowej płycie gra swe premierowe kompozycje w towarzystwie znanych już z poprzednich płyt pianistki: Arilda Andersena (kontrabas) i Petera Erskine (perkusja), oraz Paula McCandlessa, doskonale znanego miłośnikom jazzu z formacji Oregon. Wydany w maju 2018 roku album “Desert” przynosi 11 pięknych stylowych utworów, zarejestrowanych w hollywoodzkich Conway Studios. 
To album pełen klimatycznych arabskich motywów wplatanych w stricte jazzową akustyczną konwencję. Ogromny wkład w ostateczny przekaz albumu ma grający na rozmaitych instrumentach (obój, rożek angielski, saksofon sopranowy, klarnet basowy) Paul McCandless. To do niego należą pełne dalekowschodnich klimatów niejednolite i kontrastowe partie ozdabiające każdą z kompozycji. Szeroki wachlarz instrumentalny pozwala McCandlessowi na kreowanie bardzo zróżnicowanych, mimo iż osadzonych w arabskiej konwencji, motywów melodycznych. Ogromne możliwości i bogate instrumentarium McCandlessa, sprawiają iż w wielu utworach artysta zdaje się zdecydowanie dominować w kwartecie.
Na “Desert” poznajemy też mniej pokorną naturę Yeleny Eckemoff, przenoszącą nas swą muzyką w rejony bardziej zaawansowanych improwizacji, ocierających się o rozwiązania właściwe free jazzowi (otwierające album: “Bedouins“, “Mirages“).
Doskonale wypada znany z płyt wytwórni ECM, kontrabasista Arild Andersen, potrafiący zarówno w zachwycający sposób wykreować intymny nastrój (np. w “Garden Of Eden“), jak “dolać oliwy do ognia”, serwując nam porywające, pełne dynamiki partie (świetnie wypada grając unisono z obojem w “Oasis“).
Od wielu lat współpracujący z Yeleną Eckemoff, perkusista Peter Erskine (onegdaj muzyk formacji Weather Report, ostatnio słyszany na fenomenalnym albumie: “How Long Is Now?” , 2016 – Iiro Rantalą i Larsem Danielssonem), to perfekcjonista i prawdziwy mag perkusji oraz rozmaitych “przeszkadzajek”, każdorazowo potrafiący swą precyzyjną, a zarazem stylową grą wzbogacić utwory zarówno rytmem jak różnorodnymi stylowymi ornamentami.
“Desert’ to piękny koncepcyjny album przenoszący nas na rozgrzane pustynne piaski, które przemierzamy w jazzowej karawanie znakomitych artystów. Orszak ten podąża drogą wyznaczoną przez artystkę wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju, a słyszaną muzykę ilustrują piękne eseje zamieszczone w książeczce dołączonej do płyty.
Yelena Eckemoff nie zwalnia tempa, bowiem jeszcze w tym roku ukaże się płyta zrealizowana w gwiazdorskim sekstecie (Eckemoff / Alessi / Monder / Howes / Gress / Baron), a na rok 2019 planowana jest płyta pianistki nagrana w duecie z Manu Katche. Jak ona to robi?