New work by American pianist, composer, artist and poet of Russian origin Yelena Eckemoff is 2-CD album “Adventures of The Wildflower” recorded in Helsinki, Finland in 2019. Listeners are already got used to the fact that albums of this remarkable and unique musician, released through her own imprint L&H Production, have prominent world jazz musicians recorded in prestigious US and European studios by world’s best sound engineers. This was the case with the previous 15 albums of her original music on which listeners could hear, among other music greats, Billy Hart, Tore Brunborg, Ben Street, Chris Potter, Adam Rogers, Peter Erskine, Paul McCandless, Ralph Alessi, Manu Katché and Joey Baron. Such is also the case with this new album. Just like with her previous records, the booklet is filled with her own oil paintings and poetical verses.

Painted with sounds, pastels and the verses this is a story of the life of the wildflower recorded by famous Finnish musicians. Alongside Yelena Eckemoff are saxophonist Jukka Perko and guitarist Jarmo Saari – famous for their work in Avara trio, vibraphonist Mr. Savolainen, bassist Antti Lötjönen and drummer Olavi Louhivuori, whom we have already heard on the Eckemoff album “Blooming Tall Phlox” (2017).

Listeners are also used to the fairy-tale and otherworld reality of her conceptual albums, where each chapter of her work is independent and can exist without other chapters. Such is the case with this latest album. This time it is a story of Columbine flower. Columbines are widespread and can survive in variety of conditions. Yet they go through a lot of changes – each one of which this brilliant pianist describes in sensual and anthropomorphic details in her incredible music.

This is a story of Columbine’s life journey, who is not only witnesses lives of various plants and animals – full of unusual events – but also communicates with the plants around her. This seemingly improbable story has its firm foundation in the real world, as scientists have proven not so long ago that plants communicate with each other through air, releasing odors, and through the soil, releasing soluble chemicals. These scientific discoveries fascinated and inspired Yelena Eckemoff to create this album, enriching it with her own fairy-tale like prose poems and colorful illustrations.

The music of the album is a real feast for lovers of tasty, full of varied influences and styles modern jazz. Alongside bright melodies of “Home by the Fence”, “Children Playing with Seed Pods”, “Waking Up in the Spring” or “Baby Columbines” in a 2-hour album, we also are faced with ethereal psychedelic canvases, a kind of musical expressions of real world sounds in “Dog Chasing a Mouse”, “Chickens”, “Butterflies”, “Hummingbirds” or “Another Winter”.

Another group of tracks are equally impressive, full of spacious soundscapes, such as lyrical ballads of “Drought” and “Buds and Flowers”.

Finnish musicians seem to understand the pianist’s intentions perfectly creating an ideal environment for conveying her artistic vision. On Yelena Eckemoff’s previous albums there were relatively few guitars (Adam Rogers played on album “In the Shadow of a Cloud” (2017) and Ben Monder – on “Better Than Gold and Silver” (2018). Here the contribution of Jarmo Saari seems to be invaluable, and his guitar often provides main color to tracks, such as “Thundershower”. Yelena Eckemoff, however, does not limit him to the guitar. Saari also plays on glass harp in “In the Ground”, “Weeding the Garden” and “Winter Slumber” and on  rarely used  theremin – electronic instrument invented by Russian physicist and inventor Lev Termen.

This album would not have been so successful if it had not been for the soprano and tenor saxophone played by one of the world’s most famous and respected jazz musicians from Finland, Jukka Perko. Years ago he was associated with Blue Note and artists like Red Rodney and McCoy Tyner, and today he is a musician recording for Munich ACT, known not only as the leader of his own Avara trio, but also as a co-creator of excellent albums of Wolfgang Haffner (“Kind of Cool”, 2015), Liro Rantala (“It Takes Two To Tango”, 2015) or Jan Lundgren (“Potsdamer Platz”, 2017). His playing on such an excellent album as “Adventures of The Wildflower” is a proverbial “cherry on cake”.

The crystal-like vibraphone of Mr. Savolainen (listen to “Children Playing With Seed Pods”, for example) enhances the sound of album, with an intuitive rhythm section of  Lötjönen – Louhivuori completing the whole.

“Adventures of The Wildflower” is a beautiful, full of sensuality and natural artistic sensitivity album. This is work of an astounding but not sufficiently appreciated artist, whose music has accompanied me for over ten years and allowed me to escape everyday life to her unique world.

For your own sake, please: spent some time with this album, give this album your undivided attention. I promise you will not be disappointed.

Original Polish: 

Kolejnym dziełem amerykańskiej pianistki, kompozytorki, malarki i poetki pochodzenia rosyjskiego Yeleny Eckemoff, jest nagrany w Helsinkach 2-płytowy album “Adventures of The Wildflower”. Ta niezwykła i jedyna w swoim rodzaju artystka przyzwyczaiła nas do tego iż jej płyty, wydawane nakładem własnej niezależnej wytwórni L&H Production, nagrywane w prestiżowych studiach USA i Europy, realizowane są przez najlepszych inżynierów dźwięku, a w nagraniach pianistce i kompozytorce towarzyszą wybitni światowi muzycy. Tak było w przypadku 15 poprzednich w pełni autorskich albumów Yeleny Eckemoff, na których usłyszeć mogliśmy m.in. Billy’ego Harta, Tore Brunborga, Bena Street, Chrisa Pottera, Adama Rogersa, Petera Erskine, Paula McCandlessa, Ralpha Alessi, Manu Katché czy Joeya Barona. Tak jest też w przypadku nowego wydawnictwa, tradycyjnie już, oprawionego graficznie obrazami i wyposażonego w poetyckie eseje przez Eckemoff.

Malowana dźwiękami, pastelami i słowem “opowieść o życiu dzikiego kwiatu” nagrana została w składzie złożonym ze znakomitych fińskich muzyków. Wraz z Yeleną Eckemoff tym razem grają: znani z formacji Avara saksofonista Jukka Perko i gitarzysta Jarmo Saari, oraz wibrafonista Panu Savolainen, kontrabasista Antti Lötjönen i perkusista Olavi Louhivuori, których słyszeliśmy już na albumie Eckemoff “Blooming Tall Phlox” (2017).

Eckemoff przyzwyczaiła nas do utrzymanych w baśniowej i odrealnionej rzeczywistości albumów koncepcyjnych, podanych w formie zamkniętych opowieści, w których każdy rozdział równolegle funkcjonować może jako niezależna forma. Takie jest też jej najnowsze 2-płytowe dzieło, tym razem opowiadające o życiu orlika, kwiatu który zawdzięcza swą nazwę charakterystycznej budowie przypominającej szpony orła. Orliki nie są szczególnie wymagające i łatwo przystosowują się do zmiennych warunków, a jednak ich życie obfituje w rozmaite etapy, które w zmysłowy i antropomorficzny sposób opisuje swą niesamowitą muzyką genialna pianistka. Główny bohater tej niezwykłej opowieści o imieniu Columbine przebywa pełną niezwykłych zdarzeń podróż życia, nie tylko obserwując z ogrodu otaczający go, pełen rozmaitych roślin i zwierząt świat, ale i komunikując się z towarzyszącymi mu na drodze życia roślinami. Ta na pozór fantazyjna opowieść ma swoje uzasadnienie w realnym świecie, bowiem udowodniono iż rośliny komunikują się ze sobą poprzez powietrze, uwalniając nieprzyjemne zapachy, a przez glebę, wydzielając rozpuszczalne chemikalia. Właśnie to zjawisko zafascynowało i zainspirowało Yelenę Eckemoff do stworzenia niniejszego cyklu, wzbogaconego zamieszczonymi wewnątrz książeczki wydawnictwa własnymi, utrzymanymi w konwencji bajek poematami i barwnymi ilustracjami.

Zawartość muzyczna albumu to z kolei prawdziwa uczta dla wytrawnych miłośników wysmakowanego, pełnego rozmaitych dźwiękowych smaczków jazzu. Obok nasyconych wyrazistą melodyką tematów jak m.in. “Home by the Fence”, “Children Playing With Seed Pods”, “Waking Up in the Spring” czy “Baby Columbines” w 2-godzinnym programie albumu trafimy też na zahaczające o psychodelię eteryczne eksperymenty dźwiękowe będące rodzajem muzycznych onomatopei (m.in. “Dog Chasing a Mouse”, “Chickens”, “Butterflies”, “Hummingbirds” czy “Another Winter”).

Jeszcze inną grupę utworów stanowią impresyjne, pełne przestrzeni pejzaże dźwiękowe jak choćby liryczne ballady “Drought” i “Buds and Flowers”.
Fińscy muzycy zdają się perfekcyjnie odczytywać intencję pianistki, tworząc idealne środowisko przekazu jej artystycznych wizji. Na dotychczasowych albumach Yeleny Eckemoff stosunkowo rzadko pojawiała się gitara (Adam Rogers grał na “In the Shadow of a Cloud”, 2017, a Ben Monder na “Better Than Gold and Silver”, 2018). Tutaj wkład Jarmo Saariego zdaje się być nieoceniony, a jego gitara niejednokrotnie nadaje szczególnego charakteru utworom, jak ma to miejsce choćby podczas kończącej pierwszą płytę albumu kompozycji “Thundershower”. Artysta nie ogranicza się jednak tylko do gitary; Saari gra również na szklanej harfie (m.in.”In the Ground”, “Weeding the Garden” i “Winter Slumber”) oraz skonstruowanym przez rosyjskiego fizyka i wynalazcę Lwa Termena, mało rozpowszechnionym elektronicznym instrumencie theremina.

Ten album nie byłby tak przekonujący, gdyby nie partie saksofonu sopranowego i tenorowego, za które odpowiada jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie muzyków jazzowych z Finlandii, Jukka Perko. Przed laty związany z wytwórnią Blue Note i artystami tej rangi co Red Rodney i McCoy Tyner, a dziś nagrywający dla monachijskiej wytwórni ACT muzyk, dał się poznać nie tylko jako lider własnego tria Avara, ale też współtwórca znakomitych płyt nagranych z Wolfgangiem Haffnerem (“Kind of Cool”, 2015), Iiro Rantalą (“It Takes Two To Tango”, 2015) czy Janem Lundgrenem (“Potsdamer Platz”, 2017). Jego gra na tak znakomitym albumie jakim jest “Adventures of The Wildflower” to przysłowiowa “wisienka na torcie”.
Znakomitym uzupełnieniem brzmienia są krystaliczne partie wibrafonu Panu Savolainena (posłuchajmy choćby “Children Playing With Seed Pods”), a intuicyjna sekcja: Lötjönen-Louhivuori dopełnia całości.

“Adventures of The Wildflower” to przepiękny, pełen zmysłowości i naturalnej artystycznej wrażliwości album. Dzieło niezwykłej lecz niewystarczająco w Polsce docenianej artystki, której muzyka towarzyszy mi już od kilkunastu lat, każdorazowo zachwycając i pozwalając oderwać się od codzienności.
Dla Waszego dobra proszę: pochylcie się nad tym albumem i poświęćcie mu więcej uwagi. Naprawdę warto.

Premiera 19 marca 2021.