Yelena Eckemoff is a Russian keyboardist that you may not have heard yet. This is because she entered the jazz world only a few years ago. Yelena emigrated in 1991 to promote herself in the United States, particularly in the sphere of classical music. Along with classical music, she has appeared in the past in various folk and jazz ensembles. Her first jazz album was released in 2010 with an important drummer, Peter Erskine. Since then she has been moving steadily in the jazz world and has been working with names such as Marilyn Mazur, Arild Andersen, Joe Locke, Verneri Pohjola, Adam Rogers and many others. On the album, Leaving Everything Behind she brings 11 of her own songs performed by an elite quartet composed by prominent American jazzmen of the older generation: Mark Feldman and Billy Hart, complemented by younger Ben Street. Leaving Everything Behind is an album full of sophisticated compositions, stories and colors. Lyricism, emotion and color are the main aspects of the album. Every song portrays a different story and atmosphere. The importance of drawing on the story was highlighted by the poetic texts in the booklet that reveal the background of each song. We can clearly hear Yelena Eckemoff’s compositions as influenced by years of experience with classical music. Her work is a synthesis of jazz and classical music, drawing mainly on impressionism, which reflects in harmony, melody, but especially in coloring and instrumentation that clearly points to impressionistic inspiration. Leaving Everything Behind is a composed, remarkable album that links only seemingly distant two different worlds and makes it in a very sophisticated and unique way.

They play:
Yelena Eckemoff – Piano
Mark Feldman – violin
Ben Street – double bass
Billy Hart – Drums

Original Slovak:

Yelena Eckemoff je ruská klaviristka, o ktorej ste možno ešte nepočuli. Je to preto, že do jazzového sveta vstúpila len pred pár rokmi. Yelena emigrovala v roku 1991, aby sa presadila v Spojených štátoch, najmä vo sfére vážnej hudby. Popri vážnej hudbe sa už v minulosti občasne objavovala v rôznorodých folkových a jazzových zoskupeniach. Svoj prvý jazzový album vydala v roku 2010 s významným bubeníkom Petrom Erskineom. Odvtedy sa stabilne pohybuje v jazzovom svete a spolupracuje s menami ako Marilyn Mazur, Arild Andersen, Joe Locke, Verneri Pohjola, Adam Rogers a mnoho ďalších. Na albume Leaving Everything Behind prináša 11 vlastných skladieb v podaní elitného kvarteta v zložení z prominentných amerických jazzmanov staršej generácie: Mark Feldman a Billy Hart, ktorých dopĺňal mladší kolega Ben Street. Leaving Everything Behind je album plný prepracovaných kompozícií, príbehov a farieb. Lyrickosť, emotívnosť a farba sú hlavnými aspektami albumu. Každá skladba vykresľuje odlišný príbeh a atmosféru. Dôležitosť vykresľovania príbehu autorka zdôraznila poetickými textami v booklete, ktoré odhaľujú pozadie každej skladby. V kompozíciách Yeleny Eckemoff môžeme jasne počuť ako ju ovplyvnili dlhoročné skúsenosti s vážnou hudbou. Jej tvorba je syntézou jazzu a vážnej hudby, pričom čerpá najmä z impresionizmu, čo sa odzrkadľuje v harmónii, vedení melódie, ale najmä v práci s farbami a inštrumentáciou, ktorá jasne poukazuje na impresionistické inšpirácie. Leaving Everything Behind je kompozične veľmi pozoruhodný album, ktorý spája len zdanlivo vzdialené dva odlišné svety a robí to veľmi dômyselným a unikátnym spôsobom.

Hrajú: 
Yelena Eckemoff – klavír
Mark Feldman – husle
Ben Street – kontrabas
Billy Hart – bicie nástroje