In the rich discography Yelena Eckemoff this is the first album recorded in a duet, and to participate in this exceptional recording session, the pianist invited a great drummer, Manu Katche. For him it is also the first
duo project with a piano.

Similarly to other releases of Yelena Eckemoff, “Colors” also constitute a certain conceptual whole. This time, in eighty minutes and fourteen original compositions, the pianist reflects on the cycle of life – the title “Colors” is a metaphor of the most important events that a person encounters during his or her stay on Earth. The artistic message of the album is supplemented by an album booklet containing a reproduction of Yelena Eckemoff’s paintings and poetry – also by her – complementing each of the tracks. From these poems, the listener can derive what the musicians were inspired by recording individual compositions.

The album starts with “White” – white, a blank card that we have to save at the moment of birth. “Orange” is almost a rock track, fiery child’s energy, but also … the color of carrots eaten for a snack. “Green” is
the first spring walk in the park with parents, “Violet” – the color of the first infatuation, “Indigo” – the violence of the first quarrel. “Blue” with tempo jumps symbolizes the emotionality of pregnancy time – from tenderness through joy to worries and anxieties connected with it. We follow this way towards the twilight of life: gray hair – “Gray” and walking towards death – “Black”.

Many artists talk about the variability of human life. However, the music of Yelena Eckemoff and Manu Katche manages to capture it in all glorious variety of life colors showing differing experiences, emotions and moods.
Musically, listener gets a reflection of this image in a wide palette of interpenetrating styles: classic, jazz, blues and rock. And also, and maybe above all, one gets to hear a wonderfully duet of instrumentalists.

Original Polish:

W bogatej dyskografii Yeleny Eckemoff to pierwszy album nagrany w duecie, a do udziału w tej wyjątkowej sesji nagraniowej pianistka zaprosiła znakomitego perkusistę, Manu Katche. Dla niego to również pierwszy duetowy projekt z fortepianem.

Podobnie do innych wydawnictw Yeleny Eckemoff także „Colors” stanowią pewną koncepcyjną całość. Tym razem w osiemdziesięciu minutach i czternastu autorskich kompozycjach zawarła pianistka refleksje nad cyklem życia – tytułowe kolory, są bowiem metaforą najważniejszych wydarzeń, jakie spotykają człowieka w trakcie jego bytności na ziemskim padole. Artystyczne przesłanie albumu uzupełnia albumowa książeczka zawierająca reprodukcję obrazów Yeleny Eckemoff oraz poetyckie – także jej autorstwa – dopełnienie każdego z utworów. Z tych właśnie poematów może słuchacz wywieść, czym inspirowali się Muzycy nagrywając poszczególne kompozycje.

Zaczyna się album od „White” – bieli, czystej karty, jaką mamy do zapisania w momencie narodzin.  „Orange” jest niemalże rockową, ognistą dziecięcą energią, ale także … kolorem marchewek zjadanych na przekąskę. „Green” to pierwszy wiosenny spacer w parku z rodzicami, „Violet” – kolor pierwszego zauroczenia, „Indigo” – gwałtowność pierwszej kłótni. „Blue” przeskokami tempa symbolizuje emocjonalność czasu ciąży – od czułości przez radość po obawy i niepokoje z nim związane.  Podążamy tak ku zmierzchowi życia: siwiźnie włosów – „Grey” i odchodzeniu – „Black”

Truizmem będzie stwierdzenie o zmienności życia człowieka. Jednak taką właśnie prawdę oddaje muzyka Yeleny Eckemoff i Manu Katche. Różnorodność barw życia. Doznań, emocji, nastrojów. Muzycznie otrzymujemy więc odzwierciedlającą ów obraz, szeroką, paletę przenikających się stylów: klasyki, jazzu, bluesa, rocka. A także, a może przede wszystkim wspaniale uzupełniający się duet instrumentalistów.