Albums inspired by a specific topic are one of the hallmarks of pianist Yelena Eckemoff. We wrote about her duo album from Manu Katche released last year [ http://bit.ly/2MXnEwe ]. The beginning of 2020 brought an album recorded this time in a quartet.

Looking at Yelena Eckemoff’s colleagues from subsequent albums, you can create an impressive set of jazz celebrities. It is no different in the case of the latest album. The recording session was attended by double bass player Arild Andersen and two drummers: Jon Christensen and Thomas Strønen. Both Andersen and Christensen have already had the opportunity to work with the pianist. Both of them appeared even on “Everblue” released in 2015. It is also worth mentioning that the material was recorded in the Norwegian Rainbow Studio under the guidance of Jan Erik Kongshaug.

Fourteen songs composed by Yelena Eckemoff lasts almost ninety minutes and have been placed on two CDs. The artistic side of the publishing house is, as always, the work of Yelena Eckemoff. The album is traditionally accompanied by a booklet, which, in addition to the photographic material from the studio, also contains the pianist’s texts, which are the literary setting of each composition, a poetic representation of the thoughts of creatures described in individual works.

It is the animals and their behavior during the night that are the heroes of the latest production of the artist, who subjected the musical personification of several representatives of the world of fauna. This theme determines the mood of the album. However, the musicians managed to differentiate it a bit. The delicate and calm album “Cicada” begins, but the next “Bat” introduces a slight nervousness. They are surprised by the swinging tempo of “Fox” and the unexpected beauty of the toad’s piano passages. “Grizzly” perfectly imitates heavy bearish gait.  

We can often admire longer solo performances by a double bass player on the album. He is not in the foreground as often as the leader’s piano. The two of them dominated the album, which enabled a great background woven by both drummers. Another disc in Yelena Eckemoff’s discography was created, fascinating with the paths that the artist’s imagination follows.  

Original Polish:

Albumy osnute inspiracją wokół konkretnego tematu, są jednym ze znaków rozpoznawczych pianistki Yeleny Eckemoff. Pisaliśmy o jej duetowym albumie z Manu Katche wydanym w ubiegłym roku [http://bit.ly/2MXnEwe]. Początek roku 2020  przyniósł album nagrany tym razem w kwartecie.
Patrząc na współpracowników Yeleny Eckemoff z kolejnych płyt, stworzyć można imponujący poczet  jazzowych znakomitości. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego albumu. W sesji nagraniowej wzięli bowiem udział kontrabasista Arild Andersen oraz dwójka perkusistów: Jon Christensen i Thomas Strønen. Zarówno Andersen jak i Christensen mieli już okazję pracować z pianistką. Obaj pojawili się chociażby na wydanym w roku 2015 „Everblue”. Warto także wspomnieć, że rejestracji materiału dokonano w norweskim Rainbow Studio pod okiem Jana Erika Kongshauga.

Czternaście utworów skomponowanych przez Yelenę Eckemoff trwa prawie dziewięćdziesiąt minut i zostało pomieszczonych na dwóch płytach. Plastyczna strona wydawnictwa jest jak zawsze dziełem Yeleny Eckemoff. Albumowi tradycyjnie towarzyszy książeczka, która obok materiału fotograficznego ze studia zawiera także teksty pianistki będące literacka oprawą każdej kompozycji, poetyckim wyobrażeniem myśli stworzeń, opisanych w poszczególnych utworach.

Właśnie zwierzęta i ich zachowania w czasie nocy, są bohaterami najnowszej produkcji artystki, która poddała muzycznej personifikacji kilkunastu przedstawicieli świata fauny. Taka tematyka warunkuje nastrój płyty.  Udało się go jednak muzykom nieco zróżnicować.  Rozpoczyna album delikatna i spokojna „Cykada” , ale już kolejny „Nietoperz” wprowadza lekką nerwowość. Zaskakują swingujące tempo „Lisa” i nieoczekiwane piękno fortepianowych pasaży „Ropuchy”. „Grizzly” kapitalnie imituje ciężki, niedźwiedzi chód.  

Często możemy podziwiać na płycie dłuższe  solowe popisy kontrabasisty. Będącego na pierwszym planie niema równie często jak fortepian liderki. Zdominowanie przez tą dwójkę albumu umożliwiło świetnie utkane przez obu perkusistów tło.  Powstała kolejna w dyskografii Yeleny Eckemoff płyta fascynująca ścieżkami, jakimi podąża wyobraźnia artystki.