Tor Hammerø for Tor De Jazz

Paul McCandless, Yelena Eckemoff, Peter Erskine and Arild Andersen – one surprising quartet. The pianist and composer Eckemoff has had the United States as his homeland for many years now. From her base, she invites many of her favorite musicians to create something special with her. This time it’s our own master bassist Andersen, Weather Report legend Peter Erskine on drums and oboist, hornist, soprano saxophonist and bass clarinetist, PaulMcCandless from the special group of Oregon.

Eckemoff, originally from Moscow, moved to the United States in 1991 and has worked within a variety of musical genres. Her first jazz album came in 2009 and she has also recorded albums together with other Norwegian musicians like Tore Brunborg, Jon Christensen and Mats Eilertsen. When, in addition great musicians like Manu Katché, Ben Monder, Billy Hart and Marilyn Mazur are among Eckemoff’s partners, to understand what level she is at.

With this quartet and with this recording, made in Hollywood in December 2015, but first released now, we meet Eckemoff’s world how it sounds exactly in this case. The music has a kind of Middle East feel and, of course, Andersen, Erskine and McCandless’s have unique contributions on this album. The meeting has become something special.

Eckemoff is also a poet and visual artist and gives us a test of both through the cover booklet. The melodic and rhythmically exciting journey has something different about them. I’m not too excited about all the
songs – some songs are quite easy to forget. Either way it has become a great and different meeting.

Original Norwegian:

Paul McCandless, Yelena Eckemoff, Peter Erskine og Arild Andersen – en overraskende kvartett. Pianisten og komponisten Eckemoff har hatt USA som hjemland i mange årnå. Fra sin base der inviterer hun mange av sine favorittmusikanter til å skape noe eget sammen med henne. Denne gangen er det vår egen mesterbassist Andersen, Weather Report-legenden Peter Erskine på trommer og oboist, hornist, sopransaksofonist og bassklarinettist Paul McCandless fra den helt spesielle gruppa Oregon.

Eckemoff, opprinnelig fra Moskva, flytta til USA i 1991 og har jobba innenfor en rekke musikalske sjangre. Hennes første jazzplate kom i 2009 og hun har også spilt inn plater sammen med andre norske musikanter som Tore Brunborg, Jon Christensen og Mats Eilertsen. Når det i tillegg kan nevnes at store musikanter som Manu Katché, Ben Monder, Billy Hart og Marilyn Mazur er blant Eckemoffs samarbeidspartnere, så skjønner vi på hvilket nivå hun befinner seg.

Med denne kvartetten og med denne innspillinga, som er gjort i Hollywood i desember 2015, men først utgitt nå, møter vi Eckemoffs verden slik den høres ut akkurat i dette tilfellet i alle fall. Musikken har en slags midtøsten-feeling over seg og sjølsagt gjør både Andersen, Erskine og McCandless sine unike bidrag sitt til at dette møtet har blitt noe spesielt.

Eckemoff er også poet og billedkunstner og gir oss prov på begge deler gjennom omslagsheftet. Den melodiske og rytmisk spennende reisa har noe annerledes over seg, men jeg er ikke like begeistra for alle låtene – noen av dem er ganske så lett å glemme. Uansett har det blitt et morsomt og annerledes møte.