Ján Hocek for SK Jazz

2CD Yelena Eckemoff – I Am a Stranger in this World

L and H Production, 2022            06/22/2022

We often write here about the Russian pianist and composer Yelena Eckemoff, who has been based in the United States since 1991. Including an exclusive interview with Peter Dobšinský two years ago, or a review of last year’s double album Adventures of the Wildflower, which she recorded with Finnish musicians. However, the novel I Am and Stranger In this World feature a plethora of American jazz instrumentalists. And again it’s a double album. I was afraid that due to the frequency of the recordings, there could be some creative exhaustion, but fortunately there were odd concerns. And again, the album would have the full number of reviewers’ stars, if it weren’t for me (unfortunately) to unnecessarily stretch the songs. Although the longer footage allows the actors to work with a mood that is so close to a kind of contemplation, the listener is no longer surprised. Perhaps this is a creative intent, as it is a set of eleven biblical psalms, without words, and the titles of the compositions are the opening verse of the psalm. But I would expect more imaginative work with structure, dynamics and expression; usually it takes place in the first half of the composition, and then everything repeats with a minimum of variation. It’s a shame. Eckemoff drew not only from the melodies of hymns or gospels, but also from baroque and classical music, New Orleans jazz, Ellington, blues, free jazz and jazz-rock. I dare say that if the length of the songs were reduced, it would be one extraordinarily bloated disc, which would not let the listeners breathe for even a picosecond. At the same time, the instrumental content would not be diluted, especially the solo choruses, which Eckemoff leaves mainly to Ralph Alessi, a trumpet player from the ECM stable, and then also to the star guitarists Adam Rogers and Ben Monder. In the opuses I Am and Stranger In this World, Bach’s Like Rain Upon the Mown and the final Every Beast of the Field, lasting almost 19 minutes, the violinist Christian Howes shines in a significant way. He is a remarkable personality, who got him out of prison (he was given 6 years for possession of drugs, served four) on the stages of prestigious concert halls and associate professors at Berklee College of Music; famous for e.g. collaboration with Les Paul and Greg Osby. I also owe the mention of the most successful song, in which the protagonists undoubtedly performed the best footage (12 minutes) – At Midnight I Will Rise. Changes in moods, expression and dynamics are based on fusion, the trumpet is predatory here, after intense gradation comes loosening with el.piano, which results first in an exciting mix of free jazz and jazz-rock, then dance merriment and finally in massive anthem. in which the protagonists undoubtedly handled the best footage (12 minutes) – At Midnight I Will Rise.

Original Slovak:

L and H Production, 2022            22.06.2022

O ruské pianistce a skladatelce Yeleně Eckemoff, usazené od roku 1991 ve Spojených státech, tu píšeme často. Včetně exkluzivního rozhovoru, který s ní před dvěma lety učinil Peter Dobšinský, či recenze loňského dvojalba Adventures of the Wildflower, jež natočila s finskými muzikanty. Na novince I Am a Strager In this World figuruje ovšem plejáda amerických jazzových instrumentalistů. A opět je to dvojalbum. Obával jsem se, že vzhledem k frekvenci nahrávek by se mohla projevit jistá tvůrčí vyčerpanost, ale naštěstí to byly liché obavy. A znovu by albu příslušel plný počet recenzentských hvězdiček, nebýt bohužel (podle mne) zbytečného natahování skladeb. Sice delší stopáž umožňuje aktérům pracovat s náladou, která se tak blíží až k jakémusi rozjímání, ale posluchač už není překvapován. Možná je to tvůrčí záměr, neboť jde o zhudebnění jedenácti biblických žalmů, a to beze slov, přičemž názvy skladeb jsou zněním úvodního verše příslušného žalmu. Ale čekal bych nápaditější práci se strukturou, dynamikou i výrazem; většinou se to podstatné odehraje v první půli té které kompozice, a pak už se vše opakuje s minimem obměn. Je to škoda. Eckemoff čerpala nejen z melodií kostelních písní či gospelů, ale také z barokní a klasické hudby, neworleánského jazzu, Ellingtona, blues, free jazzu a jazz-rocku. Troufám si tvrdit, že kdyby se délka skladeb zredukovala, byl by z toho jeden neobyčejně nabušený disk, jenž by posluchače nenechal vydechnout ani na pikosekundu. Nerozředil by se zároveň instrumentální obsah, hlavně pak sólové chorusy, jež Eckemoff přenechává především Ralphu Alessimu, trumpetistovi ze stáje ECM, a pak také hvězdným kytaristům Adamu Rogersovi a Benu Monderovi. Ve opusech I Am a Stranger In this World, bachovské Like Rain Upon the Mown a závěrečné Every Beast of the Field, trvající bezmála 19 minut, se blýskne významně houslista Christian Howes. Je to pozoruhodná osobnost, která to z vězení (dostal 6 let za držení drog, odseděl si čtyři) dotáhl na pódia prestižních koncertních sálů a docentuře na Berklee College of Music; proslavil se např. spoluprací s Les Paulem a Gregem Osbym. Dlužím ještě zmínku o nejvydařenější skladbě, v níž s rozměrnou stopáží (12 minut) protagonisté naložili bezpochyby nejlépe – At Midnight I Will Rise. Změny nálad, výrazu i dynamiky tu vycházejí z fusion, trubka je tu dravá, po intenzivní gradaci přichází rozvolnění s el.pianem, jež vyústí nejprve ve vzrušující směs free jazzu a jazz-rocku, posléze taneční veselí a nakonec v mohutnou hymničnost.

Hrají:
Yelena Eckemoff – piano, el.piano, kompozice, aranže
Ralph Alessi – trubka
Adam Rogers – el.kytary
Ben Monder – el.kytara
Christian Howes – housle
Drew Gress – kontrabas, baskytara
Nasheet Waits – bicí
Joey Baron – bicí